طراحی و ساخت اولین دستگاه کوتر قرص آزمایشگاهی

شرکت صنایع ماشین سازی نامدار  برای اولین بار موفق به طراحی و ساخت دستگاه کوتر قرص به ظرفیت 1 تا 10 کیلوگرم شد.   

این دستگاه با نام اختصاری +CT05  نامگذاری شده و تمامی قابلیتهای دستگاه های با ابعاد بزرگتر را داراست.

- قابل استفاده در واحد R&D  شرکتهای دارویی و دانشکده های داروسازی