مخزن تیپ 1

شرکت نامدار به عنوان یک شرکت پیشتاز در زمینه تولید مخازن مختلف برای مصارف دارویی و مواد اولیه داروسازی فعالیت دارد. این مخازن اغلب جهت ساخت و نگهداری محلول استفاده می شوند. ارائه تجهیزات مختلف و متنوع و امکانات لازم با توجه به نیاز مشتری برای ارائه فراهم است. به عنوان مثال ساختار میکسر مخازن با توجه به نوع کاربرد و ساختار جریان مورد نیاز برای محلول با یک طراحی مهندسی به دست آمده و در طراحی اعمال می گردد.


چاپ   ایمیل