کوتر قرص مدل D

 

کوتر قرص D:

ویژگی­های خط کوتر قرص تیپ D شرکت نامدار (مدل اقتصادی):

  • فن سانتریفیوژ دمنده
  • فیلتـر باکـس تمام استیل تک جداره حـاوی سـه مرحلـه فیلتـر، از جمله فیلتر هپا برای هوای ورودی به دستگاه
  • بفل داخل 8عددی طرح مانستی
  • رگلاتور و مانومتر آنالوگ

 


چاپ   ایمیل