مخزن تیپ 2

ارائه مخزن به صورت ساده جهت جابجایی و نگه داری محلول و با بدنه کاملا پولیش آینه ای از دیگر محصولات شرکت نامدار می باشد. در این مخازن امکان ارائه میکسر با توجه به نیاز مشتری فراهم است که با توجه به مشخصات محلول و شرایط کاری طراحی می شود.


چاپ   ایمیل