دیبلیستر

دستگاه دیبلیستر یکی از سریعترین و آسان ترین روش ها برای جمع آوری قرص ها و کپسول ها از تخته های بلیست شده می باشد. امکان جابه جایی آسان دستگاه، تنظیم دستگاه برای سایزهای مختلف، طراحی ساده و مؤثر از ویژگی های مهم دیبلیسترهای شرکت نامدار می باشد.


چاپ   ایمیل