بالابر

با یک برق تکفاز، تا 700 کیلوگرم بار را جابه جا کنید!

بالابرهای شرکت نامدار با طراحی متفاوت خود، به عنوان راه حلی مناسب جهت جابه جایی بشکه ها و ظروف قرص و انتقال آن برای دستگاه ها ارائه می شوند. با فراهم کردن شرایط پر کردن دستگاه ها به صورت اتوماتیک توسط بالابرها، امکان افزایش سرعت تولید و همچنین کاهش فرسودگی نیروی انسانی فراهم می شود. از ویژگی های بالابرهای شرکت نامدار می توان موارد زیر را نام برد:

  • عدم استفاده از سیستم هیدرولیک و ارائه یک سیستم کاملا تمیز متناسب با شرایط داروسازی ها
  • قابلیت طراحی با توجه به نیاز مشتری با کاربردهای مختلف
  • قابلیت چرخش در ارتفاع های مختلف و اعمال محدودیت لازم با توجه به شرایط نصب دستگاه
  • قابلیت جمع شدن بازوهای بالابر پس از استفاده، جهت کاهش فضای اشغال شده
  • نصب سریع و استفاده آسان

چاپ   ایمیل
دانلود کاتالوگ