کوتر قرص مدل A+

 

خط کوتر قرص A+ شرکت نامدار جهت رقابت با دستگاه های روکش قرص اروپایی طراحی و عرضه شده است. از ویژگی های برجسته کوتر قرص A+ شرکت نامدار می توان موارد زیر را نام برد:

 • امکان روکش کردن قرص با ظرفیت های بسیار پایین تر
 • امکان کنترل تمامی قسمت ها به صورت اتوماتیک از طریق پنل کاربری
 • نرم افزار تخصصی انحصاری شرکت نامدار جهت مدیریت بهینه فرآیند روکش قرص
 • امکان ثبت، ضبط و گزارش تمامی پارامترهای اندازه گیری شده جهت استفاده در فرآیندهای بعدی
 • استفاده از نازل های پاششی با تکنولوژی ثبت شده (bearding-Anti) در هنگام اجرای فرآیند روکش قرص
 • تنظیم زاویه نازل های پاشش (پیستولت ها) در دو محور مجزا
 • بفل های طرح خیش آهنی با قابلیت هم زدن توده قرص به صورت بهینه
 • تخلیه قرص به صورت اتوماتیک تا آخرین دانه قرص به صورت تضمینی
 • قابلیت بستن اتوماتیک خروجی فاضلاب در هنگام اجرای فرآیند جهت جلوگیری از ورود گازهای فاضلاب به سیستم
 • ارائه سیستم CIP بدون نقطه کور و داست کالکتور به صورت پیش فرض در سیستم
 • ارائه مستندات تأیید شده

چاپ   ایمیل