کوتر قرص مدل D

بازدید: 899

D-1.jpg

 

کوتر قرص D:

ویژگی­های خط کوتر قرص تیپ D شرکت نامدار (مدل اقتصادی):

 

چاپ