بالابر

بازدید: 878

Bin-Elevator.jpg

با یک برق تکفاز، تا 700 کیلوگرم بار را جابه جا کنید!

بالابرهای شرکت نامدار با طراحی متفاوت خود، به عنوان راه حلی مناسب جهت جابه جایی بشکه ها و ظروف قرص و انتقال آن برای دستگاه ها ارائه می شوند. با فراهم کردن شرایط پر کردن دستگاه ها به صورت اتوماتیک توسط بالابرها، امکان افزایش سرعت تولید و همچنین کاهش فرسودگی نیروی انسانی فراهم می شود. از ویژگی های بالابرهای شرکت نامدار می توان موارد زیر را نام برد:

چاپ
دانلود کاتالوگ